Правила

Настоящите правила влизат в сила автоматично от момента, в който вие заредите страница от този сайт.

Торро Ентъртеймънт ЕООД си запазва правото да променя тези правила по всяко време без предупреждение.

Общи положения
Използването на този сайт, всички негови съставни части и съдържание индикира вашето безусловно приемане на правилата за ползване на сайта и политиката на Торро Ентъртеймънт ЕООД.

Авторски права и употреба на съдържанието
Когато не е упоменато друго, съдържанието на този сайт, включително текстове, изображения, мултимедия, клипове, документи или други материали, е обект на авторски права на Торро Ентъртеймънт ЕООД.

Всички лога и търговски марки са собственост на съответните компании.

Използването на съдържание от сайта с търговска цел без писменото разрешение на Торро Ентъртеймънт ЕООД е абсолютно забранено.

Отговорности
Торро Ентъртеймънт ЕООД не поема отговорност за възникнали проблеми, загуба на информация, физически, психически или каквито и да било щети в следствие употребата на сайта. При никакви обстоятелства Торро Ентъртеймънт ЕООД не може да бъде отговорна за преки, косвени, специални, случайни или предизвикани щети или загуби.

Проследяване
Този уеб сайт записва техническа информация при всяко посещение на потребител. Записаната информация е обобщена, не е свързана с определен потребител и се използва само за подобряване на сайта, статистически цели и при нужда от разследване на възникнали проблеми със сигурността.

Защита на личните данни
Можете да използвате този уеб сайт, без да въвеждате каквито и да било лични данни.

Бисквитки (cookies)
Този уеб сайт използва бисквитки. Бисквитките не съдържат лична информация.

Go to top

Subscribe to our newsletter